چهارشنبه ,۱۴ خرداد ۱۳۹۹
خانه / اخبار / خبر / هرکه شایسته است؛ بیاید…

هرکه شایسته است؛ بیاید…

علی اکبر  بخشی، نائب رئیس اول اتحادیه صنف لوزم یدکی تهران

دوره بعدی انتخابات هیئت مدیره اتحادیه ،مهرماه ۱۳۹۹ است. شرایط حاکم براقتصاد کشور و خصوصاً صنعت خودروسازی می طلبد هیئت مدیره بعدی از ظرفیت متفاوت و ویژه ای نسبت به گذشته برخوردارباشد.
علی اکبربخشی تاکید داردکه داوطلبین عضویت در هیئت مدیره بعدی باید تعدادشان زیاد باشد.معتقد است از الان اعضایی که توانایی حضور در هیئت مدیره را دارند؛ اعلام آمادگی کنند. لابی ها شکل بگیرد هرداوطلب برنامه خودش را به اطرافیانش بگوید و آن ها نیز به دیگران، حاصل این گفت و شنود ها حرف های تازه، دیدگاه های بروز تر و شناختن افرادشایسته تر خواهد شد.شاید این دوره هیئت مدیره نقطه عطفی برای شکل گیری روابط منجسم تر وهدفمند بین اتحادیه و اعضای صنف و صنوف همگن و اتحادیه های شهرستان ها و تشکلات بالاسری اتحادیه و نهادهای حاکمیتی مرتبط با اتحادیه باشد.چراکه بطور طبیعی کسانیکه دانش و اطلاعات روزآمدتری از اقتصاد، دیوان سالاری دولتی، تشکل گرایی، مدیریت افکارعمومی،مدیریت پروژه و کارتیمی، جامعه شناسی گروه و اقشار، سیاست و کسب وکارنوین دارند؛ استحقاق بیشتری نیز برای عضویت در هیئت مدیره اتحادیه دارند.
نایب رئیس اول اتحادیه می گوید: لازم است اعضای هیئت مدیره اعتقاد به کار گروهی داشته باشند.تقسیم کار کنند و همگی نخواهند در همه مسائل مستقیما ورود داشته باشند.

نگاه پروژه ای به مسائل داشته باشند بتوانند مسئله طرح کنند و روشمندانه به دنبال راه حل باشند قدرت تاثیرگذاری بر افکاراعضای اتحادیه، صنف و عموم مرتبطین داشته باشند جلب مشارکت حداکثری کنند. پیش کسوتی صفت خوبی برای اعضای هیئت مدیره است اما شرط کافی نیست جامعه در معرض تکانه ها و تغییرات زیادی است لذا ما باید در درون صنف و هیئت مدیره انسجام و آگاهی داشته باشیم نسبت به آینده هوشیاری داشته باشیم و از ظرفیت عظیم اعضای صنف کمک بگیریم تا اقدامات بهنگام و درست انجام دهیم.
علی اکبر بخشی نکته دیگری هم دارد: از آنجائیکه اعضای هیئت مدیره زمان قابل توجهی برای انجام مسئولیتشان می گذارند. داوطلبین باید دستکم هفته ای ۲ تا ۳ روز را برای حضور در اتحادیه اختصاص دهند. بقیه روز ها و ساعات خود را نیز بقول معروف گوش بزنگ باشند این حجم از کار می تواند روی امور کسبی و شخصی ایشان تاحدی زیادی تاثیر بگذارد شاید به نوعی هزینه های ایشان را بالا ببرد اما این کار جنبه انجام مسئولیت اجتماعی و فداکاری دارد
بخشی در عین حال تاکید می کند اگر هیئت مدیره با هم هماهنگ باشندتقسیم کارکنند و نگاه کلان داشته باشند می توانند از زمان بهره ورانه تر استفاده کنند و از سایر اعضای توانمند و غیر موظف نیز کمک بگیرند.
علی اکبربخشی جوان گرایی را رهیافتی برای این روزهای کشور می داند و معتقداست در هیئت مدیره بعدی حضور چندنفر از همکاران جوان تر لازم و کارساز است.
نایب رئیس اول اتحادیه در پایان گفت: ما در وهله اول حضور حداکثری اعضای اتحادیه در انتخابات را مد نظر داریم و به همین منظور از داوطب شدن هرکس شایسته است برای عضویت در هیئت مدیره استقبال می کنیم. امیدوارم اعضا به خدمتگذاران خودشان اظهار لطف کنند و بهترین ها را انتخاب کنند. اکنون زمان انتخاب درست است. قلم در دست شماست.
همچنین باردیگردرخواست می کنم با ارائه پیشنهادهایتان در همه موارد اعم از: مدیریت اتحادیه، امور اعضاء، ارتباط با دیگر سازمان ها و اتحادیه های همگن و مرتبط و خصوصاً پیشنهادهایی برای اصلاح قانون نظام صنفی در سرنوشت خود و اصلاح وضعیت صنف پیشگام باشید.