رسانه صنف لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات

آدرس کوتاه :

http://yadakiresaneh.ir/?p=1062

مالیات بر درآمد املاک

مالیات بر درآمد املاک

از نظر مالیات بر در آمد اجاره املاک هر واحد آپارتمان یک مستقل محسوب می شود.

در مورد املاکی که با اثاثیه یا ماشین آلات به اجاره واگذار می شود در آمد ناشی از اجاره اثاثه و ماشین آلات نیز جزء در آمد ملک محسوب و مشمول  مالیات بر در آمد اجاره خواهد شد.

هزینه های که  به موجب قانون یا قرارداد به عهده مالک است و از طرف مستأجر انجام می شود و هم چنین مخارجی که به موجب قرارداد انجام آن ازطرف مستأجر تقبل شده است در صورتیکه عرفاً برعهده مالک باشد به بهای روز انجام و هزینه تقویم(ارزش گذاری) و به عنوان مالک الاجاره غیر نقدی به جمع اجاره بهای سال انجام هزینه اضافه می شود.(تبصره ۵ ماده ۵۳ قانون مالیات)

در صورتیکه مالک محل سکونت خود را بفروشد و در سند انتقال بدون اجاره بها مهلتی برای تخلیه ملک داده شود، درمدتی که محل سکونت انتقال دهنده می باشد تا ۶ ماه و در بیع شرط مادام که طبق شرایط معامله بیع (موضوع معامله) در اختیار بایع شرطی است اجاری تلقی نمی شود مگر اینکه به موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت می شود.( تبصره ۸ ماده ۵۳)

وزارتخانه ها ، موسسات و شرکت های دولتی و دستگاه هائی که تمام یا قسمتی از بودجه آن ها به وسیله دولت تامین می شود،نهادهای انقلاب اسلامی،شهرداری­ها ، شرکت­ها و مؤسسات وابسته به آنها و هم چنین سایر اشخاص حقوقی مکلفند مالیات مال الاجاره هائی که پرداخت می کنند کسر و ظرف ده روز به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آن را به موجر ملک تسلیم نمایند.( تبصره ۹ ماده ۵۳)

مالکان مجتمع های مسکونی بیش از ۳ واحد استیجاری که با رعایت الگو مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت مسکن و شهر سازی ساخته شده یا می شوند در طول مدت اجاره از صد درصد مالیات بر در آمد املاک اجاری معاف می باشد.د غیر این صورت در آمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع ۱۵۰ متر زیربنای مفید(غیر از مشاعات) و در سایر  نقاط تا مجموع ۲۰۰ متر زیر بنای مفید از مالیات بر درآمد ناشی از اجاره املاک معاف می باشد.( تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون مالیات)

توضیح منظور از ۱۵۰متر در تهران  مربوط به واحد یا واحد های آپارتمانی یا غیر آپارتمانی بوده  و اضافه آنمشمول مایات است. به شرط آنکه اجاره بودن صرفاً برای سکونت باشد. در مورد سایر نقاط نیز به صورت واحد یا مجموع تا ۲۰۰ متر بنای مفید معاف و اضافه مشمول مالیات خواهد بود.

آرشیو ماهنامه یدکی‌رسانه

گروه رسانه‌ای چکاد