رسانه صنف لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات

آدرس کوتاه :

http://yadakiresaneh.ir/?p=1503

مصرف بنزین در استان تهران افزایش یافت

مصرف بنزین استان تهران در سه ماهه نخست امسال با سه درصد رشد نسبت به مدت مشابه پارسال، به بیش از ١,٢ میلیارد لیتر رسید.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه تهران با بیان این که در این بازه زمانی یک میلیارد و ٢۶٠ میلیون و ٨٩٨ هزار لیتر بنزین در استان تهران مصرف شده است، گفت: این مقدار در قیاس با مدت مشابه پارسال، ۴١ میلیون و ٣٨۴ هزار لیتر افزایش داشته است.

مرتضی عابدینی میزان مصرف بنزین استان تهران را در بهار پارسال، یک میلیارد و ٢١٩ میلیون و ۵١۴ هزار لیتر اعلام کرد.

وی همچنین درباره نفت گاز و نفت کوره مصرف شده در سه ماهه نخست امسال نیز گفت: در این بازه زمانی مجموع مصرف این دو فرآورده نفتی به ۵٢٣ میلیون و ٩۶١ هزار لیتر رسید که ۵٠٧ میلیون و ٢٩١ هزار لیتر آن نفت گاز و ١۶ میلیون و ۶٧٠ هزار لیتر دیگر نیز نفت کوره بوده است.

عابدینی مصرف نفت گاز ٩٣ روز نخست امسال را در قیاس با مدت مشابه پارسال، کاهشی خواند و گفت: مصرف این فرآورده نفتی که در بهار پارسال، ۶٨٣ میلیون و ٨٣٧ هزار لیتر بود در مدت مشابه امسال ٢۶ درصد کاهش داشت.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه تهران همچنین با بیان این که مصرف نفت کوره استان تهران در بهار امسال نسبت به مدت مشابه پارسال، کاهش داشته است، تصریح کرد: نفت کوره مصرفی در سه ماهه نخست پارسال ٢١ میلیون و ١٧ هزار لیتر بوده است و این مقدار در مدت مشابه امسال ٢١ درصد کاهش داشت.

به گفته وی مصرف نفت سفید سه ماهه نخست امسال منطقه تهران نیز نسبت به مدت مشابه پارسال با ۴٨ درصد کاهش به دو میلیون و ٨٨۶ هزار لیتر رسید در حالی که این میزان مصرف در بهار سال قبل، پنج میلیون و ۵٠۵ هزار لیتر بوده است.

 

آرشیو ماهنامه یدکی‌رسانه

گروه رسانه‌ای چکاد