رسانه صنف لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات

آدرس کوتاه :

http://yadakiresaneh.ir/?p=1677

مقرری بیمه بیکاری

((مقرری بیمه بیکاری))

یکی از انواع حوادث که نیروی کار را تهدید می کند از دست دادن غیرارادی کار است و برقراری بیمه بیکاری راهکاری مناسب و مطمئنی برای تأمین زندگی آنان در چنین شرایطی می باشد .

چه کسانی مشمول قانون بیمه بیکاری هستند؟

  • بیکار از نظر قانون بیمه بیکاری، بیمه شده ای است که بدون میل و اراده بیکار می شود و آماده کار می باشد و یا به علت بروز حوادث غیرمترقبه مانند سیل- زلزله- جنگ- آتش سوزی بیکارمی شود.
  • تشخیص ارادی و غیر ارادی بودن بیکاری بیمه شدگان بر عهده کمیته متشکل از نمایندگان اداره کار و امور اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی است .
  • بیمه شده ای که کار خود را به صورت غیر ارادی از دست میدهد برای دریافت مقرری بیمه بیکاری باید حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ بیکاری، موضوع را به واحدهای کار و امور اجتماعی اطلاع دهد.

شرایط دریافت مقرری بیمه بیکاری:

  • مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی باشد
  • تبعه کشورهای خارجی نباشد
  • مستمری بگیر بازنشسته و یا از کارافتاده کلی نباشد
  • بیمه شده قبل از بیکار شدن حداقل ۶ ماه سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد
  • بیمه شدگانی که به علت بروز حوادث غیرمترقبه بیکار می شوند نیاز به داشتن حداقل سابقه پرداخت بیمه ندارند
  • بیمه شدگان باید در دوره های کارآموزی و سواد آموزی از سوی وزارت کارو امور اجتماعی و نهضت سواد آموزی برگزار می شود شرکت کنند
  • مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری طبق جدول می باشد
سابقه پرداخت حق بیمه مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاران
مجرد متاهل
از ۶ ماه-۲۴ ماه ۶ ماه ۱۲ ماه
۲۵ ماه-۱۲۰ ماه ۱۲ ماه ۱۸ ماه
۱۲ ماه-۱۸۰ ماه ۱۸ ماه ۲۶ ماه
۱۸ ماه- ۲۴۰ ماه ۲۶ ماه ۳۶ ماه
۲۴۱ ماه به بالا ۳۶ماه ۵۰ ماه

تنها استثناء در مورد مدت زمان پرداخت مقرری بیمه بیکاری مربوط به افراد مسن مشمول قانون بیمه بیکاری است که در زمان وقوع بیکاری ۵۵ سال سن یا بیشتر و ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد. این افراد در صورت عدم انتقال می توانند تا رسیدن به سن بازنشستگی از مقرارت بیمه بیکاری استفاده کنند.

 

آرشیو ماهنامه یدکی‌رسانه

گروه رسانه‌ای چکاد