رسانه صنف لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات

آدرس کوتاه :

http://yadakiresaneh.ir/?p=1608

میانگین مصرف بنزین کشور به ۶۶,۵ میلیون لیتر رسید

میانگین مصرف روزانه بنزین کشور در هفته منتهی به ١٢ تیرماه امسال، به ۶۶,۵ میلیون لیتر رسید.

میانگین مصرف روزانه بنزین کشور در بازه زمانی ۶ تا ١٢ تیرماه امسال، با ١۴٣ هزار لیتر کاهش نسبت به هفته پیش، به ۶۶ میلیون و ۵١۴ هزار لیتر رسید.

در بازه زمانی یادشده، مصرف بنزین کل کشور ۴۶۵ میلیون و ۶٠٠ هزار لیتر بود که در قیاس با هفته پیش از آن (۴۶۶ میلیون و ۶٠٠ هزار لیتر) یک میلیون لیتر کاهش یافته است.

بیشترین میزان مصرف این فرآورده با ٧۶ میلیون و ٩٠٠ هزار لیتر به روز پنجشنبه (١١ تیرماه) و کمترین آن با ۵٩ میلیون و یکصد هزار لیتر به روز جمعه (١٢ تیرماه) مربوط می شود.

براساس این گزارش، از مجموع بنزین مصرفی کشور در بازه زمانی یادشده، ١٧ میلیون و ۶٠٠ هزار لیتر آن سوپر است که از میانگین مصرف روزانه دو میلیون و ۵١۴ هزار لیتری مصرف این فرآورده حکایت دارد.

 

آرشیو ماهنامه یدکی‌رسانه

گروه رسانه‌ای چکاد