رسانه صنف لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات

آدرس کوتاه :

http://yadakiresaneh.ir/?p=1620

کیفیت خودروهای صفر توسط بازرسان وزارت صنعت ارزیابی می شود

مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی در خصوص میزان توجه به شاخص رضایت مشتری در صنعت خودروسازی اظهار داشت: نظر به آیین نامه اجرای قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو کارگروه حمایت از تولید، مسئولیت نظارت بر حسن اجرای آیین نامه مذکور در حیطه وظایف وزارت صنعت،معدن وتجارت تعریف شده است، لذا موضوع بررسی رضایت مشتریان نیز جزء وظایف این وزارتخانه بوده و ارگان مزبور بر اساس دستورالعمل های مدون ، نسبت به بررسی این موضوع و نیز رتبه بندی عرضه کنندگان خودرو اقدام می نماید این در شرایطی است که در حال حاضر به شاخص رضایتمندی مشتری در حد مقبول و موثر پرداخته نمی شود.

مهندس پیرایش در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در رابطه با روندکنترل کیفیت در صنعت خودرو سازی کشور اذعان داشت: بر اساس رویه های معمول در سازمان ملی استاندارد، کلیه شرکتهای تولید کننده خودرو ملزم به استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد بین المللی ISO 9001 می باشند که بر همین مبنا، تولید کنندگان باید از سیستم کنترلی مدونی جهت بررسی و پذیرش قطعات،مجموعه ها و مواد اولیه در مراحل ورود به کارخانه، و همچنین بازرسی محصول در حین تولید و مونتاژ، برخوردار باشند.

وی با بیان اینکه مسئولیت بررسی خودروها از لحاظ سطوح کیفی، بر عهده وزارت صنعت،معدن و تجارت می باشد تصریح کرد: با توجه به وظایف و مسئولیتهای سازمان ملی استاندارد و نیز بر اساس استانداردهای جداگانه اجباری ایمنی عملکردی تأیید نوع خودرو، این سازمان تنها به لحاظ وجود سطوح ایمنی قابل پذیرش در خودروهای تولید داخل (مطابق با استانداردها و مقررات الزامی اروپایی)، به بررسی آنها می پردازد.

وی با اشاره به اینکه خودروهای تولید شده نیز می بایست از فیلترهای استاندارد عبور کنند خاطر نشان کرد: نظارت بر خودرو تکمیل شده از دو منظر ایمنی و کیفی، مورد بررسی قرار می گیرد. بدین لحاظ با توجه به رویه های این سازمان و بر اساس میزان تولید هر محصول ، خودروهای تولید داخل ملزم به انجام آزمون در رابطه با تعدادی از استانداردهای جداگانه اجباری و احراز انطباق با الزامات آنها بوده و بدین ترتیب از لحاظ ایمنی مورد بررسی قرار می گیرند.

وی افزود: در خصوص بحث کیفی، نظارت بر محصول تکمیل شده بر اساس دستورالعملهای ارزیابی و آدیت خودرو که از جانب وزارت صنعت،معدن و تجارت تدوین گردیده صورت می پذیرد و از طریق شرکت های بازرسی معتمد آن وزارتخانه امور کنترل و نظارت که شامل آدیتهای عملکردی و پیمایش می باشد انجام می گیرد.

مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد در خصوص تعیین میزان مصرف سوخت خودروها بر اساس استاندارد های جهانی گفت: استانداردهایی که در این رابطه لحاظ می شود برگرفته از مراجع و استانداردهای اروپایی است و بصورت کلی در این فرآیند تجهیزاتی مورد استفاده قرار می گیرد که علاوه بر تعیین میزان انتشار گازهای آلاینده خروجی از اگزوز خودروها، مقدار مصرف سوخت آن خودروها را نیز تعیین می نماید.

وی افزود: به منظور اطمینان از صحت اندازه گیری های انجام گرفته توسط این تجهیزات، کالیبراسیون آنها بصورت دوره ای توسط شرکتهای سازنده مربوطه (که عموما شرکتهای معتبر اروپایی می باشند) انجام گرفته و همچنین دقت این تجهیزات از طریق نتیجه آزمون بر اساس گازهای مرجع (کالیبره) موجود در هر آزمایشگاه نیز بصورت مداوم تحت پایش قرار می گیرد.

مهندس پیرایش در پایان گفت: شایان ذکر است که به منظور انطباق هر چه بیشتر با کشورهای صاحب فناوری در این حوزه، معیارهای مربوط به میزان مصرف سوخت خودروها در حال حاضر توسط شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، در دست تجدید نظر قرار گرفته است.

 

آرشیو ماهنامه یدکی‌رسانه

گروه رسانه‌ای چکاد