رسانه صنف لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات

آدرس کوتاه :

http://yadakiresaneh.ir/?p=2296

نقش همکاری های اخیر در انطباق صنعت خودرو با استانداردهای جهانی

یک کارشناس صنعت خودرو گفت : در صورتی که استراتژی منسجم و دقیقی در حوزه خودروسازی ایران وجود نداشته باشد قطعا این صنعت در آینده با شکست مواجه خواهد شد.

دکتر طالبی  ضمن تاکید بر اهمیت و جایگاه صنعت خودرو به عنوان یکی از صنایع استراتژیک و مادر در ایران خاطر نشان کرد : توجه به صنعت خودرو قطعا سودآوری مناسب را برای کشور به دنبال داشته و در رشد سایر صنایع وابسته نیز تاثیر بسزایی خواهد گذاشت.

وی با توجه به فراهم شدن زمینه همکاری مشترک با شرکتهای خودروساز بزرگ و معتبر جهانی ، اظهار داشت : در صورتی که قرارداد و همکاری مشترک با شرکتها با هدف انتقال تکنولوژی و دانش صورت نگیرد در آینده نه چندان نزدیک وابستگی بیش تری در این عرصه از صنعت کشور ایجاد شده و توسعه ای را در این بخش شاهد نخواهیم یود.

وی تاکید کرد : خودروسازان برای دستیابی شرایط رقابتی و حضور در بازارهای جهانی باید برنامه ها و اهداف دراز مدت خودروسازی کشور را مورد بازنگری و بررسی قرار دهند.

وی افزود : در شرایط کنونی این انتظار وجود دارد که در همکاری با خودروسازان خارجی از توان داخلی در جهت رفع مشکلات این صنعت تلاش گردیده تا شرایط بهتری برای توسعه صنعت خودرو داخل فراهم گردد.

وی خاطر نشان کرد : با توافقات صورت گرفته شاهد حضور خودروسازان خارجی در ایران و ایجاد همکاری مشترک هستیم که نتیجه مستقیم آن استفاده از قطعات با کیفیت به‌ویژه از منابع معتبر خارجی و رشد کیفیت خودروهای داخلی خواهد بود.

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران افزود : امروز هر گونه رقابت پذیری خودروسازان داخلی با صنعت خودرو دنیا موجب نزدیکی معیارها و استاندارد های موجود با استانداردهای جهانی می شود از این رو به نظر می رسد همکاری های جدید نقش مثبتی در صنعت داشته باشند.

طالبی خاطر نشان کرد : هر چند به نظر می رسد در شرایط فعلی توجه به ارتقاء استانداردها و کیفیت در صنعت خودرو از سوی سازمان های متولی و خودروسازان در حال پی گیری بوده و در این سالها اقداماتی در این راستا صورت گرفته است.

منبع:خبر خودرو

آرشیو ماهنامه یدکی‌رسانه

گروه رسانه‌ای چکاد