رسانه صنف لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات

آدرس کوتاه :

http://yadakiresaneh.ir/?p=2516

(( دنباله مبحث بیمه بیکاری))

 

میزان مقرری بیمه بیکاری

 • میزان مقرری بیمه بیکاری ۵۵ درصد متوسط مزد یا حقوق و یا کارمزد روزانه بیمه شده است
 • به مقرری افراد متاهل و متکفل به ازای هر یک از افراد تحت تکلفل ( حداکثر ۳نفر) ۱۰ درصد حداقل دستمزد افزوده می شود در هرحال میزان مقرری بیمه بیکاری نباید از حداقل دستمزد تعین شده برای هرسال کمتر و از ۸۰ درصد متوسط مزد یا حقوق بیمه شده بیشتر باشد.

در موارد زیر مقرری بیمه بیکاری بیمه شده قطع می گردد

 • بیمه شده، مجدداً به کار اشتغال یابد
 • بیمه شده بیکار بدون عذر موجه از شرکت در دوره های کارآموزی یا سوادآموزی خودداری کند
 • بیمه شده بیکار از قبول شغل تخصصی خود یا شغل مشابه پیشنهادی خودداری کند
 • بیمه شده بیکار مشمول استفاده از مستمری بازنشستگی و یا از کارافتادگی کلی شود و یا فوت نماید
 • بیمه شده با دریافت مزد ایام بلاتکلیفی به کار اولیه برگردد
 • مدت زمان استحقاقی بیمه شده برای دریافت مقرری بیمه بیکاری خاتمه یاید

به خاطر داشته باشید

 • مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری جزو سوابق پرداخت حق بیمه محسوب می شود
 • مقرری بیمه بیکاری افراد واجد شرایط از روز اول بیکاری قابل پرداخت است
 • دریافت مقرری بیمه بیکاری مانع از دریافت مستمری از کارافتادگی جزئی نمی شود
 • درصورت بیکاری زن و شوهر بیمه شده، هر دو از مستمری بیمه بیکاری برخوردار می شوند

(چند نکته مهم)

 • در صورتی که پس از پرداخت مقرری بیمه بیکاری بیمه شده ای ، مشخص شود که بیکاری بیمه شده ناشی از اراده شخصی وی بوده و یا به کار قبلی خود بازگردد بیمه شده باید وجوه دریافتی به عنوان مقرری بیمه بیکاری را به سازمان تأمین اجتماعی بازپرداخت نمایند.
 • چنانچه بیمه شده بیکاری اشتغال مجدد خود را اعلام نکند، به رغم اشتغال همچنان به دریافت بیمه بیکاری ادامه دهد باید مقرری دریافتی از زمان اشتغال را به تأمین اجتماعی برگرداند.
 • بیکار شدگانی که وفق مقررات قانون کار و حسب آراء از مراجع حل اختلاف مقرر دراین قانون به دلیل قصور در انجام وظایف محوله و یا نقض آیین نامه های انضباطی کارگاه توسط کارفرما اخراج گردیده­اند مستحق دریافت مقرری بیمه بیکاری نخواهد بود.

 

 

آرشیو ماهنامه یدکی‌رسانه

گروه رسانه‌ای چکاد