رسانه صنف لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات

آدرس کوتاه :

http://yadakiresaneh.ir/?p=2523

مجمع عمومی سالیانه نوبت اول

شرکت تعاونی فروشندگان لوازم یدکی  اتومبیل وماشین آلات تهران

مجمع عمومی سالیانه نوبت اول تعاونی اعتبار طبق آگهی دعوت منتشره با حضور ۱۱۲ نفر از ۲۰۷ نفر کل اعضاء راس ساعت ۱۴ مورخ۲۴/۳/۹۴ در محل تعاونی اعتبار واقع در ساختمان اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی اتومبیل تشکیل گردید.ابتدا ضمن خیر مقدم به تشریف فرمائی اعضاء گزارش هیئت مدیره از وضعیت کلی شرکت وفعالیت عمومی توسط مسئولین تعاونی به استحضار  اعضاءرسید وپس از افتتاح واعلام رسمیت مجمع عمومی توسط رئیس هیئت مدیره نسبت به انتخاب هیئت  رئیسه مجمع عمومی اقدام گردید و پس از استقرار دستور صورتجلسه مطرح وپس از بحث وبررسی مورد تصویب قرار گرفت ونهایتا با توجه به اتمام مدت خدمت بازرسی شرکت انتخابات بازرس با اخذ رای کتبی ومخفی به عمل آمد وآقایان سید امیر احمد نواب کاشانی بعنوان بازرس اصلی وناصر سبزیان بعنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند وفی المجلس اعلام قبولی نمودند.

ضمنا از همکاران صنفی تقاضا می شودبا تهیه ۶ سهم چهار میلیون ریالی از وام یکصد میلیون ریالی استفاده نمایند.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با تلفن های ۷۷۵۲۵۹۴۶-۷۷۵۳۰۳۰۱
تماس حاصل فرمائید.

آرشیو ماهنامه یدکی‌رسانه

گروه رسانه‌ای چکاد