رسانه صنف لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات

آدرس کوتاه :

http://yadakiresaneh.ir/?p=2520

نگاهی به قوانین مالیاتی

 نگاهی به قوانین مالیاتی

نقل و انتقال قطعی املاک، به ماخذ ارزش معاملاتی و به نرخ ۵ درصد و همچنین انتقال حق واگذاری محل به ماخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد در تاریخ انتقال مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات می‌باشد (ماده۵۹ قانون مالیات‌ها).

توضیح: هرگاه املاک مورد انتقال قرار گیرد، ارزش ملک طبق دفترچه ارزش معاملاتی از نظر اعیان (ساختمان) و عرصه (حیاط) قرار گرفته و پنج درصد ارزش مالیات جهت نقل و انتقال، مورد مطالبه مالیات قرار خواهد گرفت. در مجموع هرگاه سرقفلی و یا حقوق اداری و تجاری مورد انتقال باشد، برابر مفاد ماده ۵۹ قانون رقمی که مالک و یا صاحب حق دریافت می‌نمایند، دو درصد آن مالیات خواهد بود. قابل توجه است که این ماده تاکید بر دریافتیِ صاحب حق در مورد ارزش سر قفلی و یا حقوق اداری تجاری دارد که هر یک از موارد سه گانه فوق در قوانین مربوط به رابطه موجر و مستاجر دارای معانی خاص است. بنابراین از این ماده استباط می‌گردد که نمی‌توان به‌طور برآوردی ارزش حق‌گذاری را معین نمود؛ بلکه برابر اسناد تنظیمی معامله، رقمی را که خریدار به صاحب حق پرداخت می‌نماید، مشمول مالیات می‌باشد و در این مورد بخشنامه‌های متعدد نیز توسط سازمان امور مالیاتی کشور صادر شده است. بنابراین مالیاتی مشمول حق واگذاری به این امر مهم توجه داشته باشند و در زمان تسلیم اظهارنامه، حق واگذاری رقم واقعی و مستند به مبایعه‌نامه را به واحد مالیاتی اعلام دارند.

– چنانچه برای موارد معامله و انتقال ارزش معاملاتی در دفترچه ارزش معاملاتی تعیین نشده است، ارزش معاملاتی نزدیکترین محل مشابه مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال قطعی املاک خواهد بود (تبصره یک ماده ۵۹).

– حق واگذاری محل از نظر قانون مالیاتی عبارتست از حق کسب و پیشه و یا حق تصرف محل و یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل (تبصره۲ ماده ۵۹).

آرشیو ماهنامه یدکی‌رسانه

گروه رسانه‌ای چکاد