رسانه صنف لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات

آدرس کوتاه :

http://yadakiresaneh.ir/?p=2852

شورای رقابت و بازار خودرو

شورای رقابت و بازار خودرو

شورای رقابت با هدف تسهیل کنندگی فعالیت بخش خصوصی و به طور کلی تر عرصه اقتصادی و نوعی عامل برای کاهش ریسک در این بخش شکل گرفت تا بخش خصوصی با ورود به بازار نگران انحصارات و رقبای انحصاری گر خود نباشد. این شورا براساس موضوع ماده ۵۳ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تشکیل شده است. اولین جلسه آن ۷/۵/۱۳۸۸ بصورت غیر رسمی تشکیل گردید. براساس دلیل شکل گیری شورای رقابت که در ابتدا آمد این شورا وارد بازار خودرو و قیمت گذاری آن گردید. آنچه شورا باید مدنظر داشته باشد قیمت تمام شده خودرو را بصورت دقیق کشف کند و بعد تعیین کند چه مقدار از این قیمت تمام شده  بخاطر سوء مدیریت تولیدکنندگان است و این مقدار از قیمت تمام شده کاسته شود. تعیین یک سود منطقی وظیفه بعدی شورا است. رقم بدست آمده در این فرآیند ممکن است از رقم فعلی دور باشد و این باعث شوک به بازار می شود که به نفع تولیدکنندگان و حتی مصرف کنندگان نیز نمی باشد بنابراین باید شرایط بازار نیز در نظر گرفته شود. در این جا نقدی بر عملکرد این شورا مطرح است که نتوانسته آن هدف اوّلیه را تاًمین کند تا جایی که اظهار نظرهای شخصی اعضاء یا نهادها یامسئولین و وکلای مجلس بر بازار خودرو تاًثیر گذاشته و موجب رکود آن می شود. در همین راستا پیشنهاداتی مطرح می شود که قیمت گذاری خودرو از شورا خارج شود و به دست عرضه و تقاضا سپرده شود. انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازی کشور حدود ۳ ماه پیش پیشنهادی به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه داد که بر اساس این پیشنهاد به صورت آزمایشی و به اختیار ۲ خودرو ساز بزرگ کشور یک خودرو از هر نوع خودروساز خارج از قواعد قیمت گذاری دستوری در بازار عرضه و کیفیت آن را بر اساس نظر مشتری تعیین شود.

آرشیو ماهنامه یدکی‌رسانه

گروه رسانه‌ای چکاد