رسانه صنف لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات

آدرس کوتاه :

http://yadakiresaneh.ir/?p=2813

قطعات هوشمند

قطعات هوشمند

قطعات هوشمند به قطعاتی گفته می شود که دارای تجهیزاتی متفاوت از قطعات معمولی بوده و کارآیی ویژه به قطعه می دهند. این قطعات در ساخت خودروهای جدید به کار می روند و باعث تسهیل رانندگی و کاهش تصادفات و یا کاهش شدت تصادفات می گردند.

سیستم ترمز هوشمند: سیستم تشخیص نقاط کور، سیستم اخطار خارج شدن از خط، بدنه هوشمند، سنسور دنده عقب هوشمند، صندلی هوشمند، کلاج هوشمند،سیستم هوشمند تنظیم دما حتی در دو طرف خودرو نمونه هایی از قطعات هوشمند است.

آن دسته از قطعاتی که مستقیماً به کاهش تصادفات یا شدت آن کمک می کنند در اولویت قرار دارند، اگر چه سیستم های تسهیل کننده نیز به نوعی در کاهش تصادفات یا شدت آن تاًثیر دارند. در حال حاضر اکثریت قطعات هوشمند بر روی خودروهای داخلی به کار گرفته نمی شود و این از دو جنبه قابل بررسی است

نخست آن که برای تولید این قطعات دانش فنی، مواد اولیه، تجهیزات تولید و آزمایشگاه های پیشرفته وجود ندارد و در رتبه دوم در قیمت نهایی محصول اثر داشته و به میزان قابل توجهی قیمت خودرو افزایش می یابد. برای مورد اول باید زیر ساخت های لازم فراهم گردد. دراین خصوص معاون طراحی و مهندسی خودروی مرکز تحقیقات سایپا می گوید: برای این سطح تولیدی نقشه راه ترسیم شده و در آینده و به تدریج در پروژه های شرکت سایپا نمود پیدا خواهد کرد. در مورد قیمت نیز معتقد است در ابتدا قیمت این قطعات بالاست اما به تدریج و با گسترده شدن استفاده از آنها قیمت کاهش می یابد.

آرشیو ماهنامه یدکی‌رسانه

گروه رسانه‌ای چکاد