رسانه صنف لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات

آدرس کوتاه :

http://yadakiresaneh.ir/?p=2809

ورود خودروسازان دنیا و چالش بازار انحصاری خودرو

بسم الله الرحمن الرّحیم

ورود خودروسازان دنیا به بازار ایران و چالش بازار انحصاری خودرو در ایران

– حضور احتمالی خودروسازان بزرگ دنیا در ایران پس از تحریم ها برای برخی مشتریان نوید بخش و امیدوار کننده به لحاظ افزایش کیفیت خودرو می باشد. مشتریان داخلی اخباری را دریافت می کنند که بزودی خودروهای خارجی با کیفیت را می توانند با قیمت خودروهای داخلی خریداری کنند.

– اما ورود خودروسازان خارجی به بازار ایران چالشی مهم به نام انحصاری بودن این بازار را پیش رو دارند به این معنی که ۹۰% سهم فروش خودرو در دست دو شرکت بزرگ داخلی است و همین امر آنها را قادر ساخته تا بتوانند خدمات پس از فروش خود را در اکثریت نقاط کشور به نحو مطلوب برسانند. واضح است خریداران خودرو به موضوع خدمات پس از فروش که شامل حوزه های وسیعی است توجه دارند.

سوال مهمی که وجود دارد نحوه ی حضور خودروسازان خارجی در بازار ایران است. برای این موضوع شکل های متفاوتی متصور است که دو نمونه آن در این جا بررسی می شود.

۱-خودروسازان خارجی در قالب قرارداد سرمایه گذاری مشترک با خودروسازان داخلی وارد شوند. دراین حالت احتمال اینکه خودروسازان خارجی بر سیستم اثر گذارد بسیار ضعیف ارزیابی می شود و امید به ارتقاء کیفیت چندان نیست و تداوم انحصاری بودن بازار خودرو را در پی دارد.

۲-خودروسازان خارجی در قالب مستقل و با سرمایه گذاری ۱۰۰%  وارد این بازار شوند. در این حالت رقابت معنی پیدا کرده و شاخصه های قیمت و کیفیت ارزش پیدا می کنند. خودروسازان داخلی مجبور می شوند در قیمت و کیفیت تغییر ایجاد کنند تا بازار را از دست ندهند. اما اینکه چقدر می توان امیدوار بود که قوانین ما اجازه ی چنین حضوری را بدهد جای تاًمل است.

-بطور کلی میتوان گفت اگر مسئولین عزم جدی برای افزایش کیفیت خودرو دارند باید برای شکسته شدن این بازار انحصاری تلاش کنند و سازو کارهایی را تدوین کنند تا بتوان رقابت را در بازار خودرو به شکل حقیقی مشاهده نمود.

آرشیو ماهنامه یدکی‌رسانه

گروه رسانه‌ای چکاد