رسانه صنف لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات

آدرس کوتاه :

http://yadakiresaneh.ir/?p=2784

بخشش جرایم بدهی های معوقه بنگاه های تولیدی

بخشش جرایم بدهی های معوقه بنگاه های تولیدی

ماده ۲۲ قانون رفع موانع تولید

«کلیه بانکها و موسسات مالی و یا اعتباری دولتی و خصوصی مکلفند با در خواست نگاه های تولیدی که به دلیل شرایط کشور طی سالهای ۸۹ تا ۱۳۸۲دچار مشکل و دارای بدهی سررسید گذشته گردیده اند و تاکنون برای تسهیلات اخذ شده معوق از تسهیلات استمهال و یا امهال استفاده نکرده اند با تاًئید هئیت مدیره برای یکبار و یا دوره تنفس شش ماهه به صورت جداگانه محاسبه و در انتهای دوره باز پرداخت و در صورت انجام تعهدات به موقع بنگاه تولیدی، مشمول بخشودگی می گردد. بنگاه هایی که حداکثر یکسال پس از تصویب این قانون تعیین تکلیف نمایند مشمول این ماده می باشند»

آرشیو ماهنامه یدکی‌رسانه

گروه رسانه‌ای چکاد