رسانه صنف لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات

آدرس کوتاه :

http://yadakiresaneh.ir/?p=3056

صنعت فرش تبریز

صنعت فرش آذربایجان شرقی

شاغل بودن ۲۰۰هزار نفر در عرصه فرش در آذربایجان شرقی و تولید فرش به صورت کاربردی و هم به صورت نفیس وجه تمایز فرش تبریز با سایر نقاط کشور و حتی جهان است. بر اساس تصمیم شورای جهانی صنایع دستی و بر اساسا مستندات ارائه شده به این شورا، شهر تبریز به مدستیک سال به عنوان شهر جهانی فرش انتخاب شده است. این انتخاب گام مهمی در توسعه صنعت فرش و جذب گردشگر به این استان خواهد بود. همچنین می تواند زمینه ساز ارتقاء جایگاه بین المللی این صنعت دستی نیز باشد. شهر تبریز سال هاست که در حوزه فرش در دنیا مطرح است و بازارهای خوبی در اروپا و آمریکا دارد.

آرشیو ماهنامه یدکی‌رسانه

گروه رسانه‌ای چکاد