رسانه صنف لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات

آدرس کوتاه :

http://yadakiresaneh.ir/?p=3263

گردهمایی بانوان دارای پروانه کسب مکانیکی

اولین گردهمایی بانوان دارای پروانه کسب مکانیکی

به ابتکار اتحادیه مکانیسین های اتومبیل تهران از تمامی بانوانی که پروانه کسب از اتحادیه دارند در محل اتحادیه دعوت به حضور گردید. در این جلسه رئیس اتحادیه هدف از برگزاری این جلسه را اطلاع رسانی در خصوص الزامات قانونی و مسائلی که دارندگان پروانه کسب باید به آن توجه داشته باشند دانست.

مهندس علیرضا نیک آئین با برشمردن مواردی که به دلیل ناآگاهی دارنده پروانه کسب موجب ضرر و زیان وی شده است افزود به لحاظ قانونی کسیکه پروانه کسب به نام او صادر شده است در برابر قانون مسئول است. ادارات بیمه، دارایی، کار و امور اجتماعی، اتحادیه، وزارت صنعت، معدن و تجارت، شهرداری و سایر موارد ذیربط همگی وی را بعنوان فرد مسئول می شناسند.

لذا لازم است اطلاع کامل و جامعی از قوانین داشته باشد و اقدامات لازم را به موقع انجام دهد در انتخاب مباشر، کارگزاران و مدیران واحد صنفی دقت نموده و نظارت عالی خود را داشته باشد. در این جلسه بانوان شرکت کننده ضمن تشکر از اتحادیه این گردهمایی را بسیار مفید و جالب ارزیابی کردند خانم زند حبیبی که به عنوان یکی از نمانیدگان بانوان دارای پروانه کسب اتحادیه انتخاب شده است در این باره می گوید: جلسه خیلی خوبی بود بعد از مدت ها خانم ها نیز به اتحادیه آمدند و در محیطی که کاملاً مردانه به حساب می آید. بانوان حضور یافته و منزلت لازم و احترام متناسب به ایشان گذاشته شد این اقدام می تواند به بالا بردن روحیه بانوان و اطلاعات آنها از موقعیت و مسئولیتشان کمک کند. البته ما هم بعنوان اعضای اتحادیه می توانیم در پیشبرد امور اتحادیه کمک کنیم. و به نظر من این جلسه اولین گام است. خانم خلیلی دیگر نماینده بانوان اتحادیه نیز این جلسه را با محتوای آموزشی و بسیار ارزنده توصیف کردند. ایشان ضمن تشکر از اتحادیه به خاطر برگزاری این گردهمایی گفتند مطالب که به ما گوشزد شد می تواند از آسیب ها و ضررهای مادی و معنوی بانوان دارای پروانه پیشگیری کند. چه بسا به خاطر بی اطلاعی از قانون ناچار به پرداخت جریمه و هزینه های اضافی گردیم. جلسه با انتخاب سه  نفر از بانوان به عنوان نماینده و رابط اتحادیه پایان یافت.

آرشیو ماهنامه یدکی‌رسانه

گروه رسانه‌ای چکاد