رسانه صنف لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات

آدرس کوتاه :

http://yadakiresaneh.ir/?p=4051

انتخابات شورای پاساژ درخشان

سه مورد انتخابات شورای پاساژهای درخشان،مالکی،و معصومی در شهریور ماه ۱۳۹۴ به ترتیب در روزهای یکشنبه مورخ ۰۸/۰۶/۱۳۹۴ و سه شنبه مورخ ۱۰/۰۶/۱۳۹۴ و چهارشنبه مورخ ۱۱/۰۶/۱۳۹۴ با حضور نمایندگان کمیسیون نظارت بر عملکرد شوراها آقایان سید امیر احمد نواب کاشانی و ناصر سبزیان در محل پاساژها برگزار و آقایان به شرح زیر پس از رای گیری و شمارش آراء انتخاب و تصدی شورای پاساژهای مزبور را عهده دار شدند.
ابتدا انتخابات شورای پاساژ درخشان از ساعت ۱۵ روز یکشنبه مورخ ۰۸/۰۶/۱۳۹۴ با تلاوت آیات کلام الله مجید شروع و پس از سخنرانی یکی از اعضاء کمیسیون نظارت و ارائه راهکار و چگونگی نحوه برگزاری انتخابات،ریاست شورای قبلی،ترازنامه،بیلان و عملکرد سال ۱۳۹۳ شورای پاساژ را قرائت و ارائه نمودند که مورد تصویب حاضرین در جلسه قرار گرفت.سپس از جمع حاضر خواسته شد که کاندیدای هیئت مدیره شورای پاساژ شوند که ۵ نفر از حاضران اعلام آمادگی نمودند و به صورت کتبی رای مخفی گرفته شد که در نتیجه آقایان محمدرضا فریدانی محمدی و آقای ابوالفضل بهلولی و مجید قربانی به عنوان اعضاء اصلی و آقای نورالله تورانی به عنوان علی البدل انتخاب که صورت جلسه گردید و جلسه با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد در ساعت ۱۷ پایان یافت.
انتخابات بعدی که روز سه شنبه مورخ ۱۰/۰۶/۹۴ برگزار شد،انتخابات پاساژ ملکی بود که از ساعت ۱۵ برگزار و آقایان مشروحه زیر انتخاب شدند: ضمن گزارش عملکرد شوراء قبلی و بررسی بیلان آقایان سید محمد سیادتی،محمدرضا خداپرست،رضا تبار،سید علاء الدین هاشمی و علیرضا عبدالهی پس از رای گیری و شمارش آراء به عنوان اعضاء اصلی و آقایان محمود احمدی و داود مهدوی هر دو نفر به عنوان اعضاء علی البدل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
آخرین انتخابات،انتخابات مجتمع تجاری معصومی بود که از ساعت ۱۶ روز چهارشنبه مورخ ۱۱/۰۶/۱۳۹۴ پس از تلاوت آیات کلام الله مجید برگزار شد.ابتدا از بین حاضرین در جلسه سه نفر با عنوان یک نفر رئیس جلسه،یک نفر ناظر جلسه و یک نفر هم به عنوان منشی جلسه تعیین که بر نحوه برگزاری انتخابات نظارت داشته باشند.سپس یک نفر از اعضاء شورای قبلی گزارشات مالی و اجرایی سال ۱۳۹۳ را قرائت و ارائه نمود که مورد موافقت قرار گرفت.سپس از جمع حاضر خواسته شد که در صورتی که تمایل داشته باشند کاندیدای هیئت مدیره در شورای مجتمع شوند که ۹ نفر از حاضرین اعلام آمادگی نمودند فرم های درخواست عضویت در شورای پاساژ توسط اعضاء کمیسیون نظارت بر عملکرد شوراها در اختیار آنان قرار گرفت که پس از تکمیل نمودن فرم های تحویلی و استرداد و بررسی آن ها و احراز صلاحیت آنان در انتخابات شورای پاساژ رای گیری مخفی به عمل آمد در نتیجه پس از شمارش آراء ماخوذه ۵ نفر آقایان به شرح زیر: ۱٫آقای سعید قجری ۲٫آقای احمد کارآمد ۳٫آقای محمد جور محمدی ۴٫آقای پوریا جمالی ۵٫آقای محمود فرسایی به عنوان اعضاء اصلی و نیز آقایان محمد ساده و مصطفی رحیمی به عنوان اعضاء علی البدل برای مدت ۲ سال برگزیده و انتخاب شدند.
این انتخابات نیز در ساعت ۱۸ با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد به پایان رسید.

اخیرا دو مورد انتخابات دیگر،به ترتیب انتخابات پاساژ کاشانی با واحد ۵۷۶ واحد کسبی که یکی از بزرگترین مجتمع های تجاری صنف می باشد،در تاریخ یکشنبه مورخ ۲۶/۰۷/۱۳۹۴ با حضور نمایندگان کمیسیون نظارت بر عملکرد شوراها آقایان سید امیر احمد نواب کاشانی و سید حسن میر صانع و نیز ناصر سبزیان و حضور مامورین نیروی انتظامی از ساعت ۱۰صبح در محل پاساژ برگزار و اکثریت اعضاء هیات مدیره محترم اتحادیه به اتفاق ریاست اتحادیه جناب آقای بخشی و سید جواد ارجمندی در محل اخذ آراء حضور یافته و از نزدیک شاهد برگزاری انتخابات در شان و منزلت کسبه محترم پاساژ بودند و مراحل برگزاری نیزمورد تایید آنان واقع و مراتب خرسندی خود را از نحوه ی برگزاری انتخابات اعلام داشتند.

این انتخابات با نظم خاصی انجام و تا ساعت ۳۰/۱۴ بعد از ظهر ادامه داشت و راس ساعت فوق الذکر اتمام انتخابات اعلام و اقدام به شمارش آراء گردید که در نتیجه آقایان به ترتیب زیر حائز اکثریت آراء شدند که با حضور رئیس جلسه،ناظر جلسه که منتخبین کسبه بودند،صورت جلسه گردید.

آرشیو ماهنامه یدکی‌رسانه

گروه رسانه‌ای چکاد