رسانه صنف لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات

آدرس کوتاه :

http://yadakiresaneh.ir/?p=4045

تولید چند خودروی سنگین متوقف شد

آبان‌ماه امسال تولید کامیون M2631 تولیدی ارس خودرو دیزل با کاهش صد درصدی از ۱۸۲ دستگاه در آبان ۱۳۹۳ به صفر کاهش یافت. در این مدت تولید کامیونت ۴/ ۵ تن M4/ 5 ارس خودرو دیزل با کاهش صد درصدی از ۵۳ دستگاه در آبان ۱۳۹۳ به صفر کاهش یافت. آبان‌ماه امسال تولید کامیونت ۶ تن M6 ارس خودرو دیزل با کاهش صد درصدی از چهار دستگاه در آبان ۱۳۹۳ به صفر رسید. در این مدت تولید کامیون باری بنز L1924 ایران خودرو دیزل با کاهش صد درصدی از ۱۰۳ دستگاه در آبان ۱۳۹۳ به صفر کاهش یافت.

آبان‌ماه امسال تولید کامیون کشنده بنز AXOR 1843 ایران خودرو دیزل با کاهش صد درصدی از ۱۲ دستگاه در آبان ۱۳۹۳ به صفر کاهش یافت. در این مدت تولید کشنده (T375 (4*2 سایپا دیزل با کاهش صد درصدی از ۳۳۶ دستگاه در آبان ۱۳۹۳ به صفر کاهش یافت. آبان‌ماه امسال تولید کشنده (NT4 (6*4 سایپا دیزل با کاهش صد درصدی از ۱۷ دستگاه در آبان ۱۳۹۳ به صفر کاهش یافت. در این مدت تولید کامیونت کاویان K375 شرکت کاریزان خودرو ساوه با کاهش صد درصدی از ۲۴ دستگاه در آبان ۱۳۹۳ به صفر کاهش یافت. آبان‌ماه امسال تولید کامیونت کاویان K106GL کاریزان خودرو قزوین با کاهش صد درصدی از ۲۰۷ دستگاه در آبان ۱۳۹۳ به صفر رسید. در این مدت تولید کامیون کشنده اسکانیا تولیدی شرکت ماموت دیزل با کاهش صد درصدی از ۱۶۰ دستگاه در آبان ۱۳۹۳ به صفر کاهش یافت.

منبع: ایسنا

آرشیو ماهنامه یدکی‌رسانه

گروه رسانه‌ای چکاد