رسانه صنف لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات

آدرس کوتاه :

http://yadakiresaneh.ir/?p=4277

مصرف بنزین تهرانیها کاهش یافت

بررسی آخرین آمار مصرف فراورده های نفتی استان تهران نشان می دهد، تهرانیها در آذرماه امسال نسبت به ماه گذشته و همچنین نسبت به مدت مشابه سال گذشته، کمتر بنزین مصرف کردند.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه تهران اعلام کرد: در آذرماه امسال در مجموع ۴١۴ میلیون و ٣٠۴ هزار لیتر بنزین در استان تهران مصرف شده است که این میزان مصرف نسبت به آذرماه سال گذشته، حدود یک درصد کاهش داشته است.

مرتضی عابدینی با بیان این مطلب افزود: همچنین مصرف بنزین استان تهران در آذرماه امسال نسبت به ماه گذشته بیش از یک درصد کاهش یافته است.

وی به مصرف بنزین در ٩ ماه ابتدای امسال در استان تهران اشاره کرد و گفت: در این مدت بالغ بر سه میلیارد و ٨٧۴ میلیون و ٩٨٨ هزار لیتر بنزین در این استان مصرف شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، سه درصد افزایش یافته است.

افزایش مصرف CNG و کاهش مصرف نفت سفید

عابدینی با اشاره به افزایش ١۶ درصدی مصرف CNG در تهران طی آذرماه امسال نسبت به آذرماه سال گذشته، تصریح کرد: مصرف CNG در استان در آذرماه امسال به ٧۴ میلیون مترمکعب رسید و این درحالی است که مصرف این سوخت در ٩ ماه ابتدای امسال نیز با ١٣ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به ۶۴۴ میلیون مترمکعب بالغ شد.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه تهران در مورد میزان مصرف نفت سفید استان گفت: پنج میلیون و ٣٨۵ هزار لیتر، مصرف این فرآورده نفتی در آذرماه امسال بوده که نسبت به آذرماه سال گذشته، ١١ درصد کاهش یافته است.

به گفته عابدینی، مصرف نفت سفید در استان تهران در ٩ ماه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته نیز با کاهش ١١ درصدی همراه بوده به طوری که مصرف آن، از ٢٠ میلیون و ١٧۴ هزار لیتر در ٩ ماه ابتدای سال ٩٣ به ١٧ میلیون و ٨۵٩ هزار لیتر در ٩ ماه ابتدای امسال رسیده است.

ادامه روند نزولی مصرف نفت گاز و نفت کوره نسبت به سال گذشته

وی در ادامه، به میزان مصرف نفت گاز در تهران اشاره کرد و افزود: تهرانیها در آذرماه امسال ٢٠١ میلیون و ٩٣٢ هزار لیتر نفت گاز مصرف کردند که این میزان مصرف در مقایسه با آذرماه سال گذشته، ٢۴ درصد کاهش داشته است.

عابدینی یادآور شد: این در حالی است که مصرف نفت گاز در ٩ ماه ابتدای امسال نیز نسبت به مدت مشابه سال ٩٣، با کاهش ٢۶ درصدی همراه بود و از ٢ میلیارد و ٢٨٨ میلیون و ٧۶۵ هزار لیتر در ٩ ماه نخست ٩٣ به یک میلیارد و ۶٩۵ میلیون و ٨۶۶ هزار لیتر در ٩ ماه ابتدای امسال رسید.

این مقام مسئول با اشاره به کاهش ٨٩ درصدی مصرف نفت کوره در تهران در آذرماه امسال نسبت به آذرماه سال ٩٣، اظهار کرد: آذرماه امسال در مجموع، چهار میلیون و ٧١٢ هزار لیتر نفت کوره در استان تهران مصرف شده است.

منبع: خبرخودرو

آرشیو ماهنامه یدکی‌رسانه

گروه رسانه‌ای چکاد