رسانه صنف لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات

آدرس کوتاه :

http://yadakiresaneh.ir/?p=10972

اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی و ماشین آلات تهران رسمیت یافت

ســید احمد حســینی رئیس هیات مدیــره اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی و ماشین آالت تهران
در گفتگو با خبرنگار ماهنامه یدکی‌رسانه گفت: با توجه به مجوزهای اخذ شده از مراجع قانونی، تولیدکنندگان صنفی لوازم
یدکی خودرو می‌توانند از این پس از اتحادیه جواز کسب و کد آیسیک مرتبط را دریافت کنند.

 

بالاترین مقــام صنفی در صنف لوازم یدکی خــودرو گفت: با توجه به اضافه شدن تولیدکنندگان صنفی لوازم یدکی خودرو
در سطح استان تهران به اتحادیه؛ نام اتحادیه نیز از این پس با عنوان«اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی
و ماشین آالت تهران» شناخته خواهد شد.

 

سید احمد حسینی تاکید کرد: به منظور ســاماندهی این دست از تولیدکنندگان نیز از این پس هریک از این تولیدکنندگان که از اتحادیه جواز دریافت می‌کنند می‌توانند پس از معرفی به شهرکت‌های صنعتی و دریافت زمین به ساخت کارگاه نیز اقدام کرده و فعالیت خود را گسترش دهند.

آرشیو ماهنامه یدکی‌رسانه

گروه رسانه‌ای چکاد