رسانه صنف لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات

آدرس کوتاه :

http://yadakiresaneh.ir/?p=11183

اصناف اسیب دیده از اغتشاشات اخیر مشمول بخشودگی مالیاتی می شوند

به گزارش یدکی رسانه به نقل از اتاق اصناف تهران

داود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه‌ ای به مدیران کل امور مالیاتی بخشودگی جرایم مالیاتی مشاغل، اصناف و واحدهای صنفی و همچنین کسب و کارهای آسیب دیده از اغتشاشات اخیر را ابلاغ کرد.

 

در این بخشنامه شرایط تفویض اختیار بخشودگی تا پایان سال به شرح ذیل تمدید شده است.

ادارات کل امور مالیاتی

پیرو تفویض اختیار بخشودگی جرائم و تقسیط بدهی در اجرای مقررات مواد ۱۹۱ و ۱۶۷ قانون مالیات های مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۱۰/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۰/۰۲/۱۴۰۱ و با توجه به آسیب های وارده به مشاغل و واحدهای صنفی وکسب وکارها در جریان اغتشاشات اخیر و جهت تکریم هر چه بیشتر مودیان محترم مالیاتی موارد ذیل را مقرر می دارد:

 

۱- شرایط تفویض اختیار بخشودگی جرائم موضوع جزء (۱) بند (الف) بخشنامه مذکور تا پایان سال جاری تمدید می گردد.

 

۲- مبلغ مذکور در بند ۱۰ بخشنامه یاد شده برای اشخاص حقیقی به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۵۰ هفتصد و پنجاه میلیون ریال و برای اشخاص حقوقی به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۱ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال برای هر سال یا دوره حسب مورد اصلاح می گردد.

 

۳- مدت زمان تفویض اختیار تقسیط بدهی برای مالیات و عوارض ابرازی موضوع بند ۲-۱۰ بخشنامه مذکور برای مالیات های مستقیم تا (۱۸) هجده ماه و برای مالیات و عوارض ارزش افزوده تا (۱۲) ماه تعیین می گردد.

 

۴-حداقل مبلغ دریافتی برای تقسیط در بند (۱۱) بخشنامه صدرالاشاره به میزان پانزده (۱۵)درصد اصلاح می گردد.

آرشیو ماهنامه یدکی‌رسانه

گروه رسانه‌ای چکاد