رسانه صنف لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات

روز: مرداد 6, 1394 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

خودروسازان چینی پس از تحریم

پس از لغو تحریم های بین المللی چند ساله دوباره امید و رونق به بازار خودروی کشور به مانند سایر بخشها بازگشته است. هر روز