نشریه یدکی رسانه شماره ۴۸

نشریه یدکی رسانه شماره ۴۸

دست آوردها را حفظ کنید…

باید خواهش کنیم کسانی که توانایی انجام امور اتحادیه را دارند؛ نامزد شوند

وظیفه ما حمایت از جوان تر ها در انتخابات اتحادیه است

مهم‌ترین مسئله در هیئت مدیره انسجام، تقسیم کار و توجه با اکثریت آراء است

هیئت مدیره هماهنگ می‌تواند خوب کار کند


دانلود نشریه یدکی رسانه شماره ۴۸

نشریه یدکی رسانه شماره ۴۶

نشریه یدکی رسانه شماره ۴۶

فهرست مطالب که خواهید خواند.
ادب
غلامرضا بخشی زاده- رئیس اتحادیه

هماهنگی، پیگیری و راهکار برای سامان‌‌دهی بازار لوازم یدکی
علی‌اکبر بخشی- نائب رئیس اتحادیه

کمیسیــون رسیدگی به شکایات پرکارتر از همیشه
سید مهدی کاظمی- خزانه دارد، روابط عمومی اتحادیه

بیمه تکمیلی،تدبیر روز مبادا
ابراهیم غفوری-عضو هیئت مدیریه اتحادیه

کمیسیون آموزش،در خدمت اعضا
حسن ساده-عضو هیئت مدیریه اتحادیه

سپهر پلیمر جهان
مهندس علی سعیدی- مدیرعامل

خودمان کاری بکنیم…
محسن محمدی-مدیرعامل بازرگانی محمدی

پاساژ کاشانی، بزرگترین مرکز عرضه لوازم یدکی در ایران

دانلود نشریه یدکی رسانه شماره ۴۶