شنبه ,۲۱ تیر ۱۳۹۹
خانه / نشریه / بهتر بدانیم / مشاوره بیمه ای

مشاوره بیمه ای

(( دنباله مبحث بیمه بیکاری))

  میزان مقرری بیمه بیکاری میزان مقرری بیمه بیکاری ۵۵ درصد متوسط مزد یا حقوق و یا کارمزد روزانه بیمه شده است به مقرری افراد متاهل و متکفل به ازای هر یک از افراد تحت تکلفل ( حداکثر ۳نفر) ۱۰ درصد حداقل دستمزد افزوده می شود در هرحال میزان مقرری …

توضیحات بیشتر »

مقرری بیمه بیکاری

((مقرری بیمه بیکاری)) یکی از انواع حوادث که نیروی کار را تهدید می کند از دست دادن غیرارادی کار است و برقراری بیمه بیکاری راهکاری مناسب و مطمئنی برای تأمین زندگی آنان در چنین شرایطی می باشد . چه کسانی مشمول قانون بیمه بیکاری هستند؟ بیکار از نظر قانون بیمه …

توضیحات بیشتر »

کمک هزینه ازدواج (پاداش ازدواج)

کمک هزینه ازدواج به بیمه شدگانی که برای اولین بار ازدواج می­کنند پرداخت می­شود و میزان آن معادل یک ماه متوسط مزد یا حقوق بیمه شده می­باشد. مزد یا حقوق متوسط هر بیمه شده میانگین مجموع حقوق دریافتی بیمه شده در دو سال قبل از ازدواج که بر مبنای آن …

توضیحات بیشتر »