آن فکری که می تواند ماهواره را تولید کند، قطعاً توان تولید خودرو با مصرف پنچ لیتر بنزین در صد کیلومتر را دارد

آن فکری که می تواند ماهواره را تولید کند، قطعاً توان تولید خودرو با مصرف پنچ لیتر بنزین در صد کیلومتر را دارد

با توجه به این بیان از سوی رهبر انقلاب و مطالبه عمومی، امکانات و ظرفیت های موجود در کشور، باید بتوانیم خودروهایی در داخل تولید کنیم که از نظر سطح ایمنی ، دوام، زیبایی ، رفاه و میزان مصرف بنزین با خودروهای خارجی قابل رقابت باشد. اما به نظر می آید خودروسازان و سیاست گذاران بخش صنعت خودرو اصلاً مقوله کیفیت خودرو را در طی سال های گذشته جدی نگرفته اند.

با نظر به قیمت های جهانی خودرو می طلبد خودروهای داخلی با کیفیت و امکانات بالاتری تولید شود. جا دارد حال که خودرو را گران دست مردم می دهیم کمی هم به فکر ایمنی و رفاه مردم باشیم. صنعت خودرو سال­هاست توانسته جلوی واردات خودرو با تعرفه پائین را بگیرد و قول داده می تواند خواست های بحق مصرف کنندگان را تامین کند. لااقل امسال که سال جهش تولید است و سرپرست وزارت صمت هم کاملاً هماهنگ است؛ همت کنند و از آن فکر و توانی که در مردم ایران وجود دارد ، استفاده کنند. آرزو به دل ماندیم.